AK StiftungFreunde und FördererProjektePresseSpenden


Impressum

Označení nabízejícího dle §5 TMG:
Alfred Kolb Stiftung

Obecně prospěšná veřejná nadace občanského práva
c/o Andreas Schmid Logistik AG
Andreas-Schmid-Straße 1
86368 Gersthofen
Tel. 0821-4984-240
Fax: 0821-4984-6240
E-Mail: info@andreas-schmid.de

Předseda nadační rady: Alfred Kolb

Nadace je zanesena v seznamu nadací Bavorského zemského
úřadu pro statistiku a zpracování dat, lze ji vyvolat na www.stiftungen.bayern.de

Příslušný dozorčí orgán: Vláda Švábska (Nadační dozor),
Fronhof 10, 86152 Augsburg  (www.regierung.schwaben.bayern.de)

Odpovědnost za obsah dle § 55 odst. 2 RStV:
Franziska Herdin
c/o Andreas Schmid Logistik AG

Andreas-Schmid-Straße 1
86368 Gersthofen
Tel. 0821-4984-400
Fax: 0821-4984-6400
Mail: info@andreas-schmid.de

Impressum platí pro následující internetovou prezentaci: www.ak-stiftung.de
Upozornění k ručení: I přes pečlivou obsahovou kontrolu nepřebíráme žádné ručení za obsahy externích odkazů. Za obsah propojených stránek jsou výlučně odpovědní jejich provozovatelé. Distancujeme se tímto výslovně od obsahů propojených stránek.