AK StiftungFreunde und FördererProjektePresseSpenden


Pomoc dětem a jejich rodinám

"V podnikové filozofii společnosti Andreas Schmid Logistik AG zaujímá sociální odpovědnost ústřední význam – naším cílem je její aktivní zažití a realizace. Z tohoto důvodu jsme v roce 2008 založili nadaci Alfred Kolb Stiftung. Pomocí této nadace chceme dokumentovat, jak závažný je to pro nás etický osobní závazek, a že naši sociální angažovanost máme trvale na zřeteli".

Váš
Nadace Alfred Kolb Stiftung je uznávána jako dobročinná a obecně prospěšná nadace a zasazuje se jak o cílenou podporu vzdělávání dětí, tak o podporu těžce nemocných dětí a jejich rodin.